MODLITWA PRZYRODNIKÓW

CHRZEŚCIJAŃSKA GRUPA MODLITEWNA W WARSZAWIE

    

DLA KOGO?

MIŁOŚNICY ŻYCIA

MIŁOŚNICY ŻYCIA

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał?
Jak by się zachowało,
czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
(Mdr 11,24-26)

MIŁOŚNICY PRZYRODY

MIŁOŚNICY PRZYRODY

Zapraszm do wspólnej modlitwy
miłośników przyrody:
pracowników naukowych
i studentów biologii, biofizyki,
chemii, geologii
i dziedzin pokrewnych.
Podziwiając piękno świata,
możemy nas zachwyt wyrazić
w uwielbieniu Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko
zostało stworzone.
(Kol 1,16)

MIŁOŚNICY JEZUSA

MIŁOŚNICY JEZUSA

"Wiara pozwala nam interpretować znaczenie
i tajemnicze piękno tego, co się dzieje"

- napisał Papież Franciszek.

Duch Święty rozwija w nas dar wiary,
gdy z miłością zapraszamy Go w eucharystii,
karmimy się Słowem Bożym
i adorujemy Najświętszy Sakrament.

Podejmując decyzję formacji swego serca
odkrywamy prawdziwy sens swojego istnienia.
Stajemy się miłośnikami życia.


Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją  żoną,  i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (Mt 19,4b-6)


W trakcie spotkania pochylimy się nad słowami św. Jana Pawła II, który nauczał, że, człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga nie tylko przez swoje człowieczeństwo (wymiar ontyczny), ale także poprzez komunię osób, którą stanowią od początku mężczyzna i kobieta. Ta jedność posiada zarówno wymiar etyczny ("człowiek niech nie rozdziela"), jak też teologiczny wymiar sakramentalny. Wszystko to zaś dlatego, że owa jedność poprzez ciało wskazuje od początku nie tylko na "ciało", ale na "wcieloną" komunię osób - i tę komunię od początku postuluje. Kobiecość niejako odnajduje siebie w obliczu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość


W trakcie modlitwy Mszy świętej przyjmiemy Ciało  Chrystusa,  które   jednoczy  nas  z  Ojcem i między sobą. Tą tajemnicę Bożego zamysłu jedności będziemy adorowali w Najświętszym Sakramencie.
mapa

Zobacz jak dojechać...

KONTAKT

Wikariusz Parafii św. Bartłomieja Aposotoła w Rybiu Archidiecezji Warszawskiej (ul. Polna 39, 05-090 Rybie)
Magister teologii i biotechnologii. Robi doktorat w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego.
ks. MARCIN UHLIK

ks. MARCIN UHLIK

muhlik@o2.pl

Aktualne informacje dostępne są na facebooku