MODLITWA PRZYRODNIKÓW

CHRZEŚCIJAŃSKA GRUPA MODLITEWNA W WARSZAWIE

    

DLA KOGO?

MIŁOŚNICY ŻYCIA

MIŁOŚNICY ŻYCIA

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał?
Jak by się zachowało,
czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
(Mdr 11,24-26)

MIŁOŚNICY PRZYRODY

MIŁOŚNICY PRZYRODY

Zapraszm do wspólnej modlitwy
miłośników przyrody:
pracowników naukowych
i studentów biologii, biofizyki,
chemii, geologii
i dziedzin pokrewnych.
Podziwiając piękno świata,
możemy nas zachwyt wyrazić
w uwielbieniu Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko
zostało stworzone.
(Kol 1,16)

MIŁOŚNICY JEZUSA

MIŁOŚNICY JEZUSA

"Wiara pozwala nam interpretować znaczenie
i tajemnicze piękno tego, co się dzieje"

- napisał Papież Franciszek.

Duch Święty rozwija w nas dar wiary,
gdy z miłością zapraszamy Go w eucharystii,
karmimy się Słowem Bożym
i adorujemy Najświętszy Sakrament.

Podejmując decyzję formacji swego serca
odkrywamy prawdziwy sens swojego istnienia.
Stajemy się miłośnikami życia.


Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». (Rdz 3,9-10)


Być prawdziwie człowiekiem oznacza pozostawać w relacji miłości, być z innych i dla innych. Grzech jest zaprzeczeniem relacji, gdyż chce z człowieka uczynić boga. Grzech jest zerwaniem relacji, jej zakłóceniem i dlatego nie jest zamknięty w pojedynczym "Ja". Jeśli niszczę relację, to ten proces - grzech - dotyczy też innych, dotyczy całości. Dlatego grzech jest zawsze zgrzeszeniem, obejmuje zawsze również innych, zmienia i zakłóca bieg świata. Stąd też możemy powiedzieć, że jeśli sieć relacji ludzkiego bycia od początku została zakłócona, to odtąd każdy człowiek wchodzi na świat, który jest naznaczony tym zakłóceniem. (Kard. Ratzinger, Na początku Bóg stworzył, s.75, Kraków, 2006.)


W czasie konferencji zastanowimy się, w jaki sposób doktryna o grzechu pierworodnym łączy się z pojmowaniem ewolucji ciała ludzkiego. Zastanowimy się nad istotą grzechu pierworodnego i jego przekazywaniem. W czasie adoracji klękniemy przed Jezusem, który w sakramentalnej łasce chrztu świętego obmył nas z grzechu pierworodnego i dał nam współudział w swoim boskim życiu.
mapa

Zobacz jak dojechać...

KONTAKT

Wikariusz Parafii św. Bartłomieja Aposotoła w Rybiu Archidiecezji Warszawskiej (ul. Polna 39, 05-090 Rybie)
Magister teologii i biotechnologii. Robi doktorat w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego.
ks. MARCIN UHLIK

ks. MARCIN UHLIK

muhlik@o2.pl

Aktualne informacje dostępne są na facebooku