MODLITWA PRZYRODNIKÓW

CHRZEŚCIJAŃSKA GRUPA MODLITEWNA W WARSZAWIE

    

DLA KOGO?

MIŁOŚNICY ŻYCIA

MIŁOŚNICY ŻYCIA

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał?
Jak by się zachowało,
czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
(Mdr 11,24-26)

MIŁOŚNICY PRZYRODY

MIŁOŚNICY PRZYRODY

Zapraszm do wspólnej modlitwy
miłośników przyrody:
pracowników naukowych
i studentów biologii, biofizyki,
chemii, geologii
i dziedzin pokrewnych.
Podziwiając piękno świata,
możemy nas zachwyt wyrazić
w uwielbieniu Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko
zostało stworzone.
(Kol 1,16)

MIŁOŚNICY JEZUSA

MIŁOŚNICY JEZUSA

"Wiara pozwala nam interpretować znaczenie
i tajemnicze piękno tego, co się dzieje"

- napisał Papież Franciszek.

Duch Święty rozwija w nas dar wiary,
gdy z miłością zapraszamy Go w eucharystii,
karmimy się Słowem Bożym
i adorujemy Najświętszy Sakrament.

Podejmując decyzję formacji swego serca
odkrywamy prawdziwy sens swojego istnienia.
Stajemy się miłośnikami życia.


“Przyjmowanie Eucharystii oznacza, że nie spożywa się tu rzeczowego daru (ciała i krwi), lecz że dokonuje się tu wejście w Osoby w osobę. Żywy Pan ofiaruje się mi, wkracza we mnie i zaprasza mnie, bym się Mu oddał tak, aby wypełniły się słowa: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20). Tylko w ten sposób przyjmowanie Komunii jest aktem prawdziwie ludzkim, aktem wywyższającym i przemieniającym człowieka.” (Kard. Joseph Ratzinger, Duch Liturgii )

Serdecznie zapraszam miłośników przyrody na spotkanie w nowym roku duszpasterskim, którego tematem jest „Wielka Tajemnica Wiary”. W trakcie konferencji przybliżę temat sakramentalności eucharystycznej ofiary. W czasie Mszy zgromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, którego Bóg posłał do nas, abyśmy w Niego uwierzyli. W trakcie adoracji wraz z aniołami będziemy uwielbiali Najświętszy Sakrament. Spotkanie zakończymy agapą.
mapa

Zobacz jak dojechać...

KONTAKT

Wikariusz Parafii św. Bartłomieja Aposotoła w Rybiu Archidiecezji Warszawskiej (ul. Polna 39, 05-090 Rybie)
Magister teologii i biotechnologii. Robi doktorat w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego.
ks. MARCIN UHLIK

ks. MARCIN UHLIK

muhlik@o2.pl

Aktualne informacje dostępne są na facebooku