MODLITWA PRZYRODNIKÓW

CHRZEŚCIJAŃSKA GRUPA MODLITEWNA W WARSZAWIE

    

DLA KOGO?

MIŁOŚNICY ŻYCIA

MIŁOŚNICY ŻYCIA

Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,
bo gdybyś miał coś w nienawiści,
nie byłbyś tego uczynił.
Jakżeby coś trwać mogło,
gdybyś Ty tego nie chciał?
Jak by się zachowało,
czego byś nie wezwał?
Oszczędzasz wszystko,
bo to wszystko Twoje,
Panie, miłośniku życia!
(Mdr 11,24-26)

MIŁOŚNICY PRZYRODY

MIŁOŚNICY PRZYRODY

Zapraszm do wspólnej modlitwy
miłośników przyrody:
pracowników naukowych
i studentów biologii, biofizyki,
chemii, geologii
i dziedzin pokrewnych.
Podziwiając piękno świata,
możemy nas zachwyt wyrazić
w uwielbieniu Boga Ojca
i Jego Syna Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko
zostało stworzone.
(Kol 1,16)

MIŁOŚNICY JEZUSA

MIŁOŚNICY JEZUSA

"Wiara pozwala nam interpretować znaczenie
i tajemnicze piękno tego, co się dzieje"

- napisał Papież Franciszek.

Duch Święty rozwija w nas dar wiary,
gdy z miłością zapraszamy Go w eucharystii,
karmimy się Słowem Bożym
i adorujemy Najświętszy Sakrament.

Podejmując decyzję formacji swego serca
odkrywamy prawdziwy sens swojego istnienia.
Stajemy się miłośnikami życia.


Jezus zmartwychwstały zwraca się do Adama: „Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a tamoja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani” (Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę) „Pojawił się Jezus przy grobie Adama, znajdującym się pod Golgotą; tu przyszły do Niego dusze Adama i Ewy” (z objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich).

W czasie konferencji przedstawię sposoby widzenia relacji między nauką i religią na podstawie książki Umysł wszechświata, ks. prof. Mariano Artigas.

Msza święta będzie czasem łaski spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, który obdarowuje nas taką miłością, jaką kocha Go Jego Ojciec. Mszę świętą będę sprawował w intencji wynagradzającej Bogu i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Po adoracji Najświętszego Sakramentu, spotkamy się na grillu u księży orionistów.
mapa

Zobacz jak dojechać...

KONTAKT

Wikariusz Parafii św. Bartłomieja Aposotoła w Rybiu Archidiecezji Warszawskiej (ul. Polna 39, 05-090 Rybie)
Magister teologii i biotechnologii. Robi doktorat w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego.
ks. MARCIN UHLIK

ks. MARCIN UHLIK

muhlik@o2.pl

Aktualne informacje dostępne są na facebooku